Ogłoszenie nr 405/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian