Ogłoszenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian