Ogłoszenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej SN kV GPZ Jabłonowo – Nowe Miasto na działkach w obrębach geodezyjnych Ciche oraz Koń w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian