Ogłoszenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 246 i 254 w miejscowości Pokrzydowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian