Ogłoszenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 września 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian