ORG01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  • Wydział Referat Organizacyjny
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Aleksandra Kopczyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Organizacyjny, pokój nr 5
  • Telefon kontaktowy 564939317
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Organizacyjny, pokój nr 5
  • Wymagane dokumenty Druki zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  • Opłaty -
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.u. z 2016 r. poz. 239).

   – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian