POD06 – Opłata targowa

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru Stawki dzienne opłaty targowej w 2017 roku od sprzedaży wynoszą:

   1) z ręki, kosza - 12,00 zł
   2) z pojazdów samochodowych - 36,00 zł
   3) ze stoisk - 36,00 zł
  • Wymagane dokumenty -
  • Opłaty Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa przez inkasentów oraz w kasie Urzędu gminy w godzinach pracy urzędu
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2017 r. w sprawie opłaty targowej

   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian