Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania 15:13 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Dopisanie do rejestru wyborców 12:39 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Dopisanie do spisu wyborców 12:27 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. 11:28 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Decyzja w sprawie uznania za żołnierza samotnego. 11:09 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Decyzja o uznaniu osoby, której wydano kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 10:28 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną 09:54 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną 09:47 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy 09:27 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem 09:16 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 09:05 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zgłoszenie powrotu z zagranicy 08:57 14-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zarządzenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 15:14 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja na temat planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Łabędź” w Brodnicy z siedzibą w Grzmięcy w sezonie 2020 / 2021 15:10 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu za granicę 14:55 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 sierpnia 2020 roku 14:51 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) 14:48 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) 14:22 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (dla cudzoziemców – obywateli państw członkowskich UE lub EFTA lub członków rodziny obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA) 13:37 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 13:10 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 12:51 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 12:34 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 12:11 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 12:00 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych 11:49 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – unieważnienie dowodu 11:34 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (przez internet) 11:23 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (w urzędzie) 10:16 12-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” 14:46 10-08-2020 Artykuł Szczegóły
Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej realizowanej przez samorząd lokalny Gminy Zbiczno). Wraz z wnioskiem publikujemy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie jw. 15:33 07-08-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 67 68 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>