Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 320/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 20 listopada 2018 roku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno oznaczonych nr działek 193/1, 193/2 położonych w miejscowości Sumówko 15:27 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 316/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 15 listopada 2018 roku przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno położonych w Sumówku 15:23 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 429/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy 14:33 07-11-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 428/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2018 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 14:28 07-11-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 427/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 listopada 2018 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo” 17:10 05-11-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku o dyżurach 11:03 02-11-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 11:00 02-11-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 28 września 2018 roku 16:13 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku 16:11 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku 15:26 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego 15:24 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego 15:21 30-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 315/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno oznaczonej numerem działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha położonej w miejscowości Pokrzydowo 15:08 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 10:00 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 09:58 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 09:14 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 08:40 29-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sumowo 08:22 29-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.10.2018 r. 08:07 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.10.2018 r. 08:06 29-10-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 30.10.2018 r. 11:52 28-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 31 października 2018 roku 11:35 28-10-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania 17:10 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości 16:59 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 16:54 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 16:46 26-10-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 24 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku 17:14 24-10-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 425/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – firmy ESPRO Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN wraz ze stacją transformatorową oraz złączami kablowymi na działkach nr 48/55, 62/15, 47/2, 45/14, 45/12, 84/35, 45/11, 61/1, 84/34, 87/2, 91/10, 91/8, 91/9, 91/22, 91/24 i 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko, obręb geodezyjny Żmijewko” 17:08 24-10-2018 Artykuł Szczegóły
Wyjaśnienia Pani Magdaleny Golubskiej – Przewodniczącej Rady Gminy Zbiczno dotyczące złożonego oświadczenia majątkowego z dnia 22 marca 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 17:00 24-10-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 16:40 24-10-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 40 41 42 43 44 67 68 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>