Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej związane z możliwością wystąpienia niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego 12:33 04-09-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2018 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 12:23 04-09-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 15:10 31-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 416/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na 48 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na działce nr 91, położonej w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno 15:04 31-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2018 roku o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 14:55 31-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 15:30 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku 13:57 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Zbiczno odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku 13:54 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w tych okręgach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 13:26 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku dotyczące okręgów wyborczych, ich numerów i granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 13:21 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.08.2018 r. 13:07 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2018 r. 13:06 28-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 414/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 sierpnia 2018 roku – Uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ 15:09 24-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.08.2018 r. 09:51 24-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 413/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 14:55 23-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 15:08 22-08-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych 15:06 22-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja z oceny ofert realizowanej w wyniku zapytania ofertowego nr IN.271.1.2018 na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy Zbiczno; dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio – video z obrad do sieci Internet – system oparty o jedną kamerę szybkoobrotową 08:59 22-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy Zbiczno oraz dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio – video z obrad do sieci Internet 08:52 22-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. 16:14 21-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wczasowym RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o. w miejscowości Rytebłota 2, gmina Zbiczno 13:35 21-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 412/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2018 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 13:32 21-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 13:30 21-08-2018 Artykuł Szczegóły
Klauzula informacyjna (ogólna) dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (AKTUALNA) 16:15 19-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 304/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 15:06 14-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 15:04 14-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 411/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego 15:18 13-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 301/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji 15:16 13-08-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 sierpnia 2018 roku – Informacja o wyborze oferty w zaproiszeniu do składania ofert w postępowaniu owartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni Zamawiającego tj. dla Urzędu Gminy Zbiczno, hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, GOKSiR w Zbicznie, GOPS w Zbicznie, Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie” 15:15 13-08-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku 14:17 13-08-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 43 44 45 46 47 67 68 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>