OSW04 – Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym

Akty prawne:

1. Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym

2. Zarządzenie nr 221/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018 / 2019 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.

3. Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.

4. Uchwała nr XXXII/171/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty i promocji
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Dembek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Telefon kontaktowy 56 493 93 17 wew. 33
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty -
  • Opłaty -
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian