Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017”

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty i promocji
  • Termin załatwienia Wnioski do dyrektorów szkół gminnych, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolneym 2017 / 2018 składa się w terminie do 11 września 2017 roku.
  • Osoba kontaktowa W sprawach związanych z wyprawką szkolną 2017 / 2018 prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatami szkół gminnych lub z Panią Katarzyną Dembek w Urzędzie Gminy Zbiczno pok. nr 1.
  • Miejsce załatwienia Szczegółowe informacje w załączeniu.
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 493 93 17 wew. 36
  • Miejsce odbioru Zwroty wydatków poniesionych przez rodziców na rzecz dzieci w związku z pójściem do szkoły realizowane będą w zależności od indywidualnych preferencji rodziców (gotówką lub na konto bankowe)
  • Wymagane dokumenty Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski można składać do 11 września 2017 r. do szkół na terenie gminy Zbiczno.
   Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy
   W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
   Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
   - imię i nazwisko ucznia,
   - nazwę i adres szkoły,
   - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2017 r.,
   - wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
   - kwotę i datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian