Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2019 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2019 roku

Informacje

Rejestr zmian