Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/191/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rday Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/190/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/189/2017 27.06.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/188/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie poparcia apelu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz przyjęcia Karty Samorządności Szczegóły
Gospodarka komunalna XXXIV/187/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/186/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/185/2017 26.05.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/184/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/183/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX???/182/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/180/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbiczno na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/180/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/179/2017 26.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »