Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian