Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian