Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian