Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian