Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian