Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian