Uchwała nr XL/235/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XL
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2017
  • Data wejścia w życie 29.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XL/235/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi; Ustawa o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian