Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.03.2018
  • Data wejścia w życie 27.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLII/249/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany Uchwały nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno"
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa Prawo ochrony środowiska w związku z założeniami "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestem na lata 2009 - 2032"
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian