Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2018
  • Data wejścia w życie 24.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIII/256/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenia przystanków komunikacyjnych, któryvh właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbicznooraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian