Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian