Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian