Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian