Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2017
  • Data wejścia w życie 01.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.5163
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5163
  • Nr aktu prawnego XXXIX/231/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • Podstawa prawna wydania Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian