Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-22 09:06:25 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik do Uchwały Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2020 roku Szczegóły
2 2020-09-22 08:40:03 Zarządzenie nr 176/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Szczegóły
3 2020-09-22 08:36:44 Uchwała nr XXV/169/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
4 2020-09-17 16:35:42 Rolniku! Od 16 września br. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Szczegóły
5 2020-09-17 16:22:33 XXV Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 14 września 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań XXV Sesja Rady Gminy Zbiczno - zapis video Wyniki głosowań na poszczególne uchwały dostępne poniżej: Szczegóły
6 2020-09-17 16:09:30 Uchwała nr XXV/168/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
7 2020-09-17 16:03:49 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 września 2020 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą… Szczegóły
8 2020-09-17 16:02:05 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 września 2020 roku Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno. Szczegóły
9 2020-09-17 16:00:02 Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno j Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 września 2020 roku Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenie będzie omówienie materiałów… Szczegóły
10 2020-09-17 15:58:06 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 września 2020 roku Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno. Szczegóły
11 2020-09-17 15:35:42 Informacja o XXVI Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 13.30 Szczegóły
12 2020-09-17 15:31:16 Petycja w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia Szczegóły
13 2020-09-14 08:32:00 Informacja o XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.30 Szczegóły
14 2020-09-14 08:28:51 Zarządzenie nr 175/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
15 2020-09-10 13:53:28 Ogłoszenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 września 2020 roku o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
16 2020-09-09 15:01:59 Ogłoszenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2020 r. - Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.” Szczegóły
17 2020-09-08 21:22:35 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.” Szczegóły
18 2020-09-08 09:47:55 Informacja o wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 9 września 2020 roku W dniu 9 września 2020 roku o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Zbiczno . Tematem posiedzenia będzie omówienie stawek za… Szczegóły
19 2020-09-08 09:43:58 Ogłoszenie nr 177/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 września 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 79/ 12/13, 12/17, i 12/22 - obręb geodezyjny Ciche, w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno Szczegóły
20 2020-09-02 10:28:17 Ogłoszenie nr 176/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV w Pokrzydowie na działkach nr 176/4, 176/64, 176/41, 176/42, 176/43, 176/44, 176/45, 176/46, 176/47, 176/48, 176/49, 176/50, 176/51 i 176/67 - obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
21 2020-09-02 10:23:02 Ogłoszenie nr 175/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV na działkach nr: 167, 197/13, 196/1, 195, 193/10, 193/17, 189/4, 168/16 i 168/20 - obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno w związku z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 080212C Szczegóły
22 2020-09-02 10:17:09 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 4 września 2020 roku Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 4 września 2020 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno. Tematem posiedzenia będzie omówienie stawek za gospodarowanie odpadami… Szczegóły
23 2020-08-31 15:26:19 Zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom / opiekunom prawnym kosztów przewodu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców / opiekunów prawnych Szczegóły
24 2020-08-31 08:38:04 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbiczno, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Szczegóły
25 2020-08-31 08:31:50 Ogłoszenie nr 174/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2020 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
26 2020-08-27 14:08:33 Ogłoszenie nr 173/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami na działkach nr 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 177/13, 177/14 - obręb geodezyjny Sumowo, gmina Zbiczno Szczegóły
27 2020-08-27 14:03:23 Zarządzenie nr 172/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w Pokrzydowie Szczegóły
28 2020-08-24 10:50:41 Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
29 2020-08-24 08:58:50 Informacja o objazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 sierpnia 2020 roku Objazdowe spotkanie Komisji Oświaty w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. o godz.9:00 w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie oraz o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w… Szczegóły
30 2020-08-17 13:49:04 Ogłoszenie nr 172/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2020 roku o wyborze oferty "Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych" Szczegóły
« 1 2 3 4 66 67 68 »