Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXIX/170/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 23 wrzesnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno

TARYFY OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2020 ROKU

Taryfy (archiwalne)

Ocena jakości wody w wodociągach

Regulamin o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzaniu ścieków

Informacje

Rejestr zmian