Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) o godzinie 13.30

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na zdalną nadzwyczajną XXI/2020  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia  24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz.1330  w sali posiedzeń urzędu gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
4. Zakończenie sesji.

Link do Sesji Rady Gminy Zbiczno

Informacje

Rejestr zmian