Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian