Zarządzenie nr 17/2018 Kierownika Zakładu Usług komunalnych w Zbicznie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zastępstwa na czas nieobecności kierownika ZUK

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian