Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian