Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 kwietnia 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche”

Informacje

Rejestr zmian